DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

Diyarbakır İl Koordinasyon Ziyareti, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde, Diyarbakır’daki konuk sanatçı programını yürütecek olan sanatço Zeynep Günsür Yüceil tarafından, Mordem Sanat Merkezi ev sahipliğinde, proje asistanı Şafak Ersözlü eşlik ve organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Diyarbakır Sanat Merkezi, Bağlar Halk Eğitim Merkezi, Bağlar Belediyesi Solin Oyun Evi, A4 Açık Sanat Alanı, Amidart Sanat Topluluğu, Merkezkaç Sanat Kolektifi ile görüşüldü. Şehir turu yapıldı. Dengbej Evi ziyaret edildi. Yerel sanatçılar ve program yürütücüsü sanatçı ile Mordem Sanat Merkezi’nde toplantı yapıldı. Üç katılımcı ve bir program yürütücüsü olmak üzere toplam dört konuk sanatçı dışında, on iki katılımcı yerel sanatçıdan oluşan sanatçı grubu, 6-13 Ocak 2020 tarihlerinde dört konuk sanatçı ile ortak çalışma yürütmek üzere bir araya getirildi.

Yorum Yok

Bir Yorum Bırak

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn