Çağrı Sonuçları

daire KONUK SANATÇI PROGRAMI

Açık Çağrı Sonuçları

 

 

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje kapsamında, Türkiye’nin 9 ilinde, davetli 9 sanatçının yürütücülüğünde 7’şer günlük güncel sanat araştırma ve üretim programları gerçekleştirilecektir.

 

Kısa adı “daire” olan proje çerçevesinde Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop’ta düzenlenecek konuk sanatçı programlarında yer alacak katılımcı konuk sanatçıları belirlemek amacıyla açık çağrıya çıkılmıştır.

 

8 Temmuz – 19 Ağustos 2019 tarihlerinde çıkılan açık çağrıya, Türkiye’nin 22 ilinden ve 5 yurt dışı ilden toplam 154 başvuru alınmıştır. Başvuru sahiplerinin yakın geçmişteki deneyimlerini de içeren özgeçmişleri, güncel sanat üretimlerinden örneklerin sunulduğu portfolyoları, niyet mektupları ve il tercihleri Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek, zorlu ve titizlikle yürütülen bir çalışma sonucunda, bir ön seçim gerçekleştirilmiştir. Adayların düşünme biçimlerini izleyiciyle paylaşma evrelerindeki yeti ve deneyimlerinin yanı sıra araştırma-üretim alanları, seçim kriterlerini oluşturmuştur. Ön seçimin ardından, konuk sanatçı programı yürütücüsü 9 sanatçının görüşleri de alınarak her il için katılımcı konuk sanatçılar, aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

daire Konuk Sanatçı Programı Uygulamaları

Çanakkale

Nezaket Ekici

14-21 Ekim 2019

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Eda Sütunç
• Gülçin Karaca
• İlke Şahin

Diyarbakır

Zeynep Günsür Yüceil

6 – 13 Ocak 2020

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Fatih Gençkal
• Nadir Sönmez
• Serenay Oğuz

Hatay

Gülçin Aksoy

3-10 Şubat 2020

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Erdal Sezer
• Harika Esra Oskay-Malicki
• Tuğçe Ulugün Tuna

İstanbul

İnci Eviner

15 – 22 Ekim 2019

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Ahmet Mansuroğlu
• Buse Mutan
• Umut Azad Akkel
• Zekiye Buğurcu

İzmir

Tomislav Brajnović

2 – 9 Şubat 2020

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Ayçe Su Duran
• Şebnem Yüksel
• Ufuk Şenel

Mardin

Ali M. Demirel

28 Ekim – 3 Kasım 2019

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Balkan Karışman
• Burak Topçakıl
• Hüma Utku

Mersin

Murat Germen

14 – 21 Ocak 2020

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Eyhan Çelik
• Rafet Arslan
• Sinan Kılıç

Nevşehir

Aydın Teker

28 Eylül – 5 Ekim 2019

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Fırat Kuşçu
• Mevlüt Metehan Kayan
• Pınar Özer

Sinop

Ferhat Özgür

6 – 13 Ocak 2020

 

Katılımcı Konuk Sanatçı
• Cansu Pelin İşbilen
• Gizem Ünlü
• İlyas Odman

  Not: Katılımcı konuk sanatçıların isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

Konuk sanatçı programlarının içeriği ve uygulama yöntemi, her ile özel olarak, o il için belirlenmiş program yürütücüsü sanatçı ile katılımcı konuk sanatçılar tarafından birlikte şekillendirilecektir. Programların gerçekleştirildiği iller çalışma ve araştırma alanı olarak odağa alınacak, katılımcı sanatçıların konuk oldukları illerle ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmeleri üretim süreçlerine yansıyacaktır.

 

Dokuz ildeki 7’şer günlük programların ardından, katılımcı konuk sanatçıların, topladıkları bilgi ve malzemeyle kendi çalışma ortamlarında üretimlerini sürdürmeleri beklenmektedir. Program yürütücüsü sanatçılar, Haziran 2020’ye kadar katılımcı konuk sanatçılar ile iletişim ve etkileşime devam ederek araştırma ve üretim süreçlerine destek olmayı sürdüreceklerdir.

 

Haziran 2020’de K2 Urla Nefes Alanı’nda (İzmir) gerçekleşecek 10 günlük proje kapanış etkinliğinde, program yürütücüsü sanatçılar ile katılımcı konuk sanatçılar tekrar bir araya gelerek üretim sürecine devam etme imkânı bulacaklardır. Kapanış etkinliğinde, tüm süreçte yaşanan deneyimlere ilişkin sunumlar da yapılacak ve (varsa) ortaya çıkan eserler sergilenecektir.

 

Katılımcı konuk sanatçıların ulaşım masrafları proje bütçesinden karşılanacak olup, kendilerine program süresince, Avrupa Birliği’nin belirlediği tarife doğrultusunda, konaklanan gece başına harcırah ödenecektir. Harcırahlar; tüm yemek, şehir içi ulaşım ve konaklama masraflarını kapsamaktadır. Ek olarak, belirlenmiş olan bütçe çerçevesinde, her ilde gerçekleşecek programlar için gerekli prodüksiyon masrafları karşılanacaktır.

 

Program sonunda katılımcı konuk sanatçılara katılım belgesi verilecektir.

 

Tüm başvuru sahiplerine, projemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn