Hakkında

 

 

daire: Konuk Sanatçı Programları Sosyal Ağı

 

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında destekleniyor.

 

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse ediliyor. Program sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki ağları geliştirmeyi hedefliyor. Hibe programı kapsamında, Türkiye genelinde 10 proje hibe desteği almaya hak kazandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Programın Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

 

Kısa adı “daire” olan proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için kendi aralarındaki iş birliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Türkiye’den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği ve Troya Kültür Derneği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında yürütülen projede Slovenya’dan SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi de aktif rol alıyor.

 

Proje, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde uygulanıyor.

 

“Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemle sanatçıların, mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlanıyor. Programlar, alanda çalışan kişi ve kurumlar arasında sosyal ağ kurulması bakımından da önem taşıyor.

 

daire kapsamında, Seçici Kurul tarafından yurt içi ve yurt dışından belirlenen bilgi ve deneyim sahibi, 9 sanatçının yürütücülüğünde, 9 ilde “Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu programlara her ilden katılacak üçer konuk sanatçıyı belirlemek üzere de ulusal bir açık çağrı yapılıyor. Projenin uygulanacağı her il için katılımcılar, başvuranlar arasından, Danışma Kurulu’nca belirleniyor. Programlara, söz konusu 9 ilden yerel sanatçıların katılımına da kontenjan dahilinde imkân veriliyor. Bu sayede katılımcılık ve sürdürülebilirliğin arttırılmasının yanı sıra kurulan ağın genişletilmesi hedefleniyor.

 

Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri de içeren proje, tanıtım etkinliğinden kapanışına kadar güncel sanat alanında genel bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

 

Bunun için İzmir merkez olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile birlikte tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller, gösteriler ve sergiler düzenleniyor.

 

daire, 15 Ocak 2019 tarihinde başladı ve 14 Ocak 2021’e kadar sürecek.

 

 

 

Neden “daire”?

 

Varlık ve birlik ekseninde evrenin ritmini simgeleyen daire aynı zamanda kapsayıcı bir meskeni de imgelediği için projenin adı olarak belirlendi. Merkez ve çevreyi tümleyici bir şekilde ilişkilendiren daire, sonsuz bir olasılıklar evrenini de kendi içinde barındırıyor. Dahil olan herkesi ve her şeyi birleştiren ve tamamlayan bir alan olarak ortaya çıkıyor. Böylelikle çoğulculuğa zemin hazırlıyor. Güncel sanat rotasında buluşan kurum, kuruluş, inisiyatif ve bireyler yeni bir anlayış ve uygulayışın da ortağı oluyor.

 

daire; K2 ve proje ortaklarının organik bağlarının bulunduğu ve pilot olarak seçilmiş 9 ile nüfuz ederek evrilir. Düşünce temellerinin bu illerde atıldığı projeler ve sunumları yine bu illerin birer çalışma ve araştırma alanı olarak ele alınmasıyla ilerler. Katılımcı sanatçıların konuk oldukları illerle ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmesi üretim süreçlerine yansır. Böylece etkileşimin kendisi de kullanılan araçlardan biri haline gelir. Güncel sanat pratikleri aracılığıyla yaratılan ağ, toplumsal etkileşim özelinde sivil toplumun gelişmesinde önemli rol oynar.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn