9 şehir • güncel sanat çalıştayları • yenilikçi ve yaratıcı yöntemler

“Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında desteklenen daire, K2 Çağdaş Sanat Derneği öncülüğünde yürütülen bir sosyal ağ projesidir. “Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Türkiye’nin 9 ilinde uygulanmaktadır.”

Takvim

15 Ocak 2019
PROJE BAŞLANGICI

 

18 Haziran 2019
PROJE AÇILIŞ VE BASIN TOPLANTISI

 

19-22 Eylül 2019
DAİRE KONUK SANATÇI PROGRAMI TANITIM GÜNLERİ VE GÜNCEL SANAT BULUŞMASI, İZMİR
ETKİNLİK TAKVİMİ

1 Ağustos 2019

Çanakkale İl Tanıtım Toplantısı

 

7-9 Ağustos 2019

Çanakkale İl Koordinasyon Ziyareti

 

21 Ağustos 2019

Diyarbakır İl Tanıtım Toplantısı

 

24 Ağustos 2019

Mersin İl Tanıtım Toplantısı

 

27 Ağustos 2019

Mardin İl Tanıtım Toplantısı

 

28-29 Ağustos 2019

Güncel Sanat ve Konuk Sanatçı Programı Eğitimi

 

2 Eylül 2019

Sinop İl Tanıtım Toplantısı

 

4 Eylül 2019
Nevşehir İl Tanıtım Toplantısı

 

9-11 Eylül 2019

Nevşehir İl Koordinasyon Ziyareti

 

26 Eylül 2019

İstanbul İl Tanıtım Toplantısı

 

28 Eylül – 5 Ekim 2019

Nevşehir Konuk Sanatçı Programı
(Aydın Teker)

 

2-4 Ekim 2019

İstanbul İl Koordinasyon Ziyareti

 

3-4 Ekim 2019

Nevşehir İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

7 Ekim 2019

Hatay İl Tanıtım Toplantısı

 

10-12 Ekim 2019

Mardin İl Koordinasyon Ziyareti

 

14-21 Ekim 2019

Çanakkale Konuk Sanatçı Programı
(Nezaket Ekici)

 

15-22 Ekim 2019

İstanbul Konuk Sanatçı Programı
(İnci Eviner)

 

19-20 Ekim 2019

Çanakkale İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

19-21 Ekim 2019

Mersin İl Koordinasyon Ziyareti

 

20-21 Ekim 2019

İstanbul İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

28 Ekim – 3 Kasım 2019

Mardin Konuk Sanatçı Programı
(Ali M. Demirel)

 

1-2 Kasım 2019

Mardin İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

6-8 Kasım 2019

Hatay İl Koordinasyon Ziyareti

 

7-9 Kasım 2019

Diyarbakır İl Koordinasyon Ziyareti

 

13-15 Kasım 2019

Sinop İl Koordinasyon Ziyareti

 

29 Kasım 2019

İzmir İl Tanıtım Toplantısı

 

2-4 Aralık 2019

İzmir İl Koordinasyon Ziyareti

 

6-13 Ocak 2020

Diyarbakır Konuk Sanatçı Programı
(Zeynep Günsür Yüceil)

 

6-13 Ocak 2020

Sinop Konuk Sanatçı Programı
(Ferhat Özgür)

 

11-12 Ocak 2020

Diyarbakır İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

11-12 Ocak 2020

Sinop İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

14-21 Ocak 2020

Mersin Konuk Sanatçı Programı
(Murat Germen)

 

20-21 Ocak 2020

Mersin İzleme-Değerlendirme Ziyareti

 

2-9 Şubat 2020

İzmir Konuk Sanatçı Programı
(Tomislav Brajnović)

 

3-10 Şubat 2020

Hatay Konuk Sanatçı Programı
(Gülçin Aksoy)

 

7-8 Şubat 2020

İzmir İzleme – Değerlendirme Ziyareti

 

9-10 Şubat 2020

Hatay İzleme – Değerlendirme Ziyareti

 

27-28 Ağustos 2020

İnisiyatiflere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi

1-11 Ekim 2020
DAİRE DENEYİM / PAYLAŞIM GÜNLERİ, İZMİR

 

14 Ocak 2021
PROJE BİTİMİ

Faydalanıcılar

Koordinatör Faydalanıcı

K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ

K2 Çağdaş Sanat Derneği, 2003 yılından beri İzmir’de faaliyetlerini sürdürmekte olan, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat kurumudur. İzmir’deki ilk güncel sanat mekânını sunmuştur. K2, kariyerinin başındaki sanatçılarla çalışmaya öncelik vermekle birlikte, deneyimli sanatçıların yeni çalışmalar üretmesi için fırsat yaratmayı da önemsemektedir.

Eş-Faydalanıcı

GÖÇEBE AKIL (NOMADMIND)
TASARIM & SANAT UYGULAMALARI DERNEĞİ

2013 yılında şekillenmeye başlamış ve tasarımın ve sanatın farklı alanlarında çalışan kişi ve oluşumları birlikte üretmeye davet eden bir platform olan NomadMind, çatısı altında, yaratıcı üretim sürecinin ortaya çıktığı koşulları, mekânları ve biçimleri araştırmakta, tartışmakta; bu özel “ortaya çıkma” durumuna odaklanan farklı çalışmalar ve etkinlikler üretmektedir.

Eş-Faydalanıcı

 

TROYA KÜLTÜR DERNEĞİ

2012 yılında kurulan Troya Kültür Derneği, Çanakkale kentinde çağdaş sanat odaklı çalışan Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin tüzel kişiliğidir. Yerelde örgütlenen ve farklı kesimlerden, mesleklerden ve yaş gruplarından kentlileri bir araya getiren Troya Kültür Derneği, başta Çanakkale Bienali olmak üzere uluslararası sanat ve kültür projelerini hayata geçirmektedir.

Eş-Faydalanıcı

SCCA CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS

LJUBLJANA (SLOVENYA)

2000 yılında kurulan SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana (SCCA, Güncel Sanatlar Merkezi – Ljubljana) (Soros Güncel Sanatlar Merkezi’nin – Ljubljana, 1993-1996 halefi) güncel görsel sanatlar ve yeni medya sanatları alanında program ve faaliyetleri katmanlara ayırmak ve kapsamlı bir şekilde bağlantılamak konusunda esnek ve uluslararası anlamda faal bir kurum modelidir.

Eş-Faydalanıcı

 

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun da Anadolu’ya, Akdeniz’e ve Avrupa’ya açılan önemli kapısıdır. Avrupa’yı, Asya’yı ve Afrika’yı birbirine bağlayarak köprü işlevi gören güvenli bir limandır.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn