İletişim Ağı

DAİRE İLETİŞİM AĞI

 

“Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Bu uygulamalar sanatçıların, mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlıyor. Programlar, alanda çalışan kişi ve kurumlar arasında sosyal ağ kurulması bakımından da önem taşıyor.

 

Dünyadaki geçmişi bir asır önceye kadar uzanan konuk sanatçı programı uygulamaları günümüzde, birçok sanatçının kariyerinin parçası haline geldi. Sanat eğitimini henüz tamamlamış birçokları tarafından sanatçı olma yolunda önemli bir adım olarak görülürken, daha deneyimli sanatçılar için ise kariyerlerinin ortasındaki bir mola veya adım olarak değerlendirilebiliyor.

 

Sanatçıların rutin hayatlarından çıkarak bir süreliğine farklı bir coğrafya ve mekânın yanı sıra yeni tanışacakları kişilerle iletişim ve etkileşim içine girerek yaşamaları, üretim süreçlerine yansıyor. Konuk sanatçı programlarına katılan bir sanatçıyı; farklı kültürlerden bir şeyler öğrenme, hayal gücünün tetiklenmesi, yeni bakış açıları geliştirme, özel beceriler edinme, kendi ortamında hayata geçiremeyeceği bir projeyi gerçekleştirme, ilham alma, tutkusunu keşfetme gibi olasılıklar bekliyor.

 

Daire Konuk Sanatçı Programı’nın Türkiye’nin 9 ilinde gerçekleştirdiği konuk sanatçı programları aracılığıyla, kamu sektörü ve sivil toplum arasında geniş bir ağ oluşturuldu. Bu sayfada, yeni iş birlikleri ve ortaklıklara da vesile olan bu ağa dâhil olan kişilerin bilgileri sunuluyor.

 

Dünyadaki konuk sanatçı programı uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiye, aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn