K2 DİJİTAL / DAİRE

Daire Konuk Sanatçı Programı’nın görünürlüğünü ve yaygın etkisini arttırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “K2 DİJİTAL / DAİRE”, projede yer alan sanatçıların ve paydaşların izlenimlerine, yapılan sanatsal üretimlere, Daire Çevrimiçi serisi kapsamında düzenlenen söyleşilere ve projenin kapanış etkinliğine dair görsel dokümantasyonu tek bir platformda topluyor.

 

Proje çerçevesinde Türkiye’nin 9 ilinde gerçekleştirilen konuk sanatçı programı uygulamalarında yürütücü veya katılımcı olarak yer alan konuk sanatçıların yanı sıra, K2 ekibi, proje ortakları ve il temsilcilerinin fiziksel olarak veya uzaktan erişimle katılımıyla, 1-11 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir-Urla’da Daire Deneyim/ Paylaşım Günleri düzenlendi. Programların son aşamasını oluşturan, kapanış etkinliği niteliğindeki bu buluşmada, her ilde yapılan çalışmalar ve elde edilen deneyimler, sunumlar ve performanslar aracılığıyla aktarıldı. Aynı zamanda, Çelenk Bafra, Saša Nabergoj, Serhan Ada ve Maria Tuerlings ile düzenlenen çevrimiçi konuşmalarda, konuk sanatçı programları değerlendirildi. COVID-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sınırlı katılımla ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilen buluşma, daha fazla izleyiciyle paylaşılabilmesi için titizlikle dokümante edildi.

 

K2 DİJİTAL / DAİRE’nin hazırlık aşamasında, izleyicilerin sanal olarak İzmir-Urla’daki kapanış etkinliği alanı içinde tüm bu dokümantasyonu görüntüleyebilmesi amacıyla, etkinlik alanı 360o çekimler ve sanal gerçeklik teknikleriyle sanal ortama aktarıldı. K2 DİJİTAL / DAİRE’nin tasarım ve uygulaması, Güzden Varinlioğlu, Furkan Sinan Üğütmen ve Nezihe Gökçe Kökcan’dan oluşan Maker the Cat tarafından gerçekleştirildi.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.
#wearetcnn